Ale wszyscy wrzeszczą, by na koniec Polak został z gołą dupą.

Materiał załączniki z PDF ze strony http://www.hendzel.pl – tytuł tekstu „Złodziejska przysłonka” opublikowany 16 marca 2016 roku. Patrzmy na łapki ‚pracujących’ w ławach sejmowych, czy któraś ze stron nadmuchiwanego sporu w sprawie TK, zakwestionuje przepis art. 2a ust. 3 pkt 4) i wprowadzi poprawkę do nowelizacji Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, …

Ziemia_12

Po 1 maja 2016 roku ‚dostawca gotówki’ może zażądać od Jaśka ‚z ziemią’ wykupu weksla… a w przypadku nie wyrażenia zgody, uzyskać orzeczenie na podstawie art. 2a ust. 3 pkt 4) [w wyniku wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego.] Czytaj dalej